Stowarzyszenie "Promyk" to takie miejsce, w którym dzieci i młodzież doświadczone chorobą, mogą korzystać z procesu rehabilitacji leczniczej i społecznej, gdzie codziennie zespół wykwalifikowanych osób podejmuje starania, by pomóc swoim podopiecznym przezwyciężać ograniczenia wywołane chorobą, a przyjaźni dzieciom specjaliści, angażują się w pracę z każdą potrzebującą ich pomocy osobą. Stowarzyszenie to takie miejsce, w którym toczy się walka o sprawność, samodzielność i radość życia każdego podopiecznego. Walka, w którą zaangażowani są zarówno terapeuci, jak i rodzice naszych podopiecznych. W naszym Stowarzyszeniu konsekwentnie, pomimo doświadczanych trudności i przeszkód, pracuje się nad stałym rozwojem niepełnosprawnych dzieci, by osiągać zamierzony cel, jakim jest poprawa stanu zdrowia i wzrost jakości funkcjonowania w społeczeństwie.


Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu https://www.pitax.pl/program-pit/ >PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" prowadzi bezpłatną rehabilitację zdrowotną i społeczną dla swoich podopiecznych.
Nasza siedziba, to jednocześnie ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny, założony przez członków stowarzyszenia, dzięki czemu zajęcia odbywają się na miejscu.