Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim -10.500 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu jest skierowane do grupy 18 niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Beneficjenci projektu objęci są kompleksowym wsparciem terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Kompleksowość jako istotny element udzielanych świadczeń – rehabilitacji i terapii – daje możliwość uzyskania przez beneficjentów zadania niezbędnej pomocy terapeutycznej w jednym miejscu. Pozwala też na intensyfikację działań poprzez oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju podopiecznych. Kompleksowość to również możliwość bezpośredniej współpracy różnych specjalistów dla osiągnięcia najlepszego efektu podejmowanych działań. Projekt przewiduje prowadzenie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Oświęcim rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej obejmującej: rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, terapię psychologiczną i logopedyczną oraz wyjazd integracyjny.