Trzeci wpis

Stowarzyszenie „Promyk” to takie miejsce, w którym dzieci i młodzież doświadczone chorobą, mogą korzystać z procesu rehabilitacji leczniczej i społecznej, gdzie codziennie zespół wykwalifikowanych osób podejmuje starania, by pomóc swoim podopiecznym przezwyciężać ograniczenia wywołane chorobą, a przyjaźni dzieciom specjaliści, angażują się w pracę z każdą potrzebującą ich pomocy osobą. Stowarzyszenie to takie miejsce, w którym toczy się walka o sprawność, samodzielność i radość życia każdego podopiecznego. Walka, w którą zaangażowani są zarówno terapeuci, jak i rodzice…

Read More

Drugi wpis

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi działalność od ponad 20 lat, obejmując rehabilitacją zdrowotną i społeczną oraz wsparciem terapeutycznym niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu całego powiatu oświęcimskiego. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, który założyło i prowadzi stowarzyszenie. Obecnie podopiecznymi stowarzyszenia jest 76 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Nasze stowarzyszenie jest znaczącym ośrodkiem terapeutycznym wśród organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Jako jedyne w powiecie oświęcimskim udziela tak szerokiego…

Read More

Pierwszy wpis

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi działalność od ponad 20 lat, obejmując rehabilitacją zdrowotną i społeczną oraz wsparciem terapeutycznym niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu całego powiatu oświęcimskiego. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, który założyło i prowadzi stowarzyszenie. Obecnie podopiecznymi stowarzyszenia jest 76 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Nasze stowarzyszenie jest znaczącym ośrodkiem terapeutycznym wśród organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Jako jedyne w powiecie oświęcimskim udziela tak szerokiego…

Read More

Kraina Radości – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Kraina Radości” – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Oferowane w ramach projektu wsparcie ma na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych oraz ich aktywizację społeczną. Zadanie realizowane w ramach projektu jest skierowane do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu oświęcimskiego, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Cele projektu: 1. stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, 2. podniesienie kompetencji cyfrowych,…

Read More

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze Realizacja zadania polega na prowadzeniu w Ośrodku Stowarzyszenia systematycznej rehabilitacji ruchowej dla 2 niepełnosprawnych dzieci, zamieszkujących Gminę Brzeszcze, będących podopiecznymi Stowarzyszenia. Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 10 miesięcy. Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia 2 podopiecznych naszego Stowarzyszenia pochodzących z Gminy Brzeszcze oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania tych osób i ich rodziny poprzez…

Read More

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim Projekt skierowany jest do grupy 18 niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Beneficjenci projektu objęci są kompleksowym wsparciem terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Kompleksowość jako istotny element udzielanych świadczeń – rehabilitacji i terapii – daje możliwość uzyskania przez beneficjentów zadania niezbędnej pomocy terapeutycznej w jednym miejscu. Pozwala też na intensyfikację działań…

Read More

Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym naszego stowarzyszenia. W ramach realizacji projektu podopieczni korzystają z indywidualnych form wsparcia, a także uczestniczą w zajęciach grupowych. Cele szczegółowe projektu: udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego, stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych, niwelowanie deficytów rozwojowych, wszechstronny…

Read More

Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

„Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej pomocy rewalidacyjnej umożliwiającej przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych. Realizacja zadania polega na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznego wsparcia dla niepełnosprawnych podopiecznych, a także…

Read More