W drodze do samodzielności – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„W drodze do samodzielności” – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Projekt obejmuje prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej, dogoterapię oraz organizację wyjazdu do teatru dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Zajęcia psychologiczne będą okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji osób niepełnosprawnych oraz zdefiniowania ich atutów i umiejętności, dzięki którym mogą odnosić sukcesy. Podstawą relacji między podopiecznym i terapeutą będzie dobry kontakt, umiejętność…

Read More

Krok ku lepszej przyszłości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

„Krok ku lepszej przyszłości” – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem zmierzającym do maksymalnego usprawniania osób dotkniętych niepełnosprawnością. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym i społecznym przy współudziale osób niepełnosprawnych. Celem rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest poprawa lub utrzymanie na zadowalającym…

Read More

Świat bodźców i zmysłów -­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Świat bodźców i zmysłów” ­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Oferowane w ramach projektu wsparcie ma na celu rozwój ruchowy oraz intelektualny naszych podopiecznych. CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. CELE SZCZEGÓŁOWE: rozszerzenie oferty usług terapeutycznych i pomocy dla podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług terapeutycznych…

Read More