Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

W dniu 17.11.2020 r. w Krakowie nastąpiło podpisanie umowy z PFRON-em o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” przeznaczonego na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.