Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W dniu 30 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „ Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia. Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2019 r.

Read More

Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W dniu 10 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Miastem Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” , które polegać  będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról…

Read More

Nasze zdrowie naszym skarbem – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W dniu 8.04.2019 r została podpisana umowa na realizację zdania publicznego pod tytułem „Nasze zdrowie naszym skarbem – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” pomiędzy Stowarzyszeniem a Powiatem Oświęcimskim. Realizacja projektu polega na prowadzeniu kompleksowych działań terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach realizacji zadania odbywają się zajęcia sportowe oparte na grach zespołowych oraz został zakupiony drobny sprzęt sportowy

Read More

W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą: „ W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych” realizowany w latach 2019 – 2022 r finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  obejmuje wsparciem  72 podopiecznych Stowarzyszenia poprzez: – terapię zajęciową, rehabilitację ruchową (fizjoterapię),  terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię integracji sensorycznej – SI, zajęcia sportowe i na basenie, dogoterapię oraz wyjazdy integracyjne. W ramach projektu zostanie również zakupiony profesjonalny sprzęt…

Read More

W drodze do samodzielności – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„W drodze do samodzielności” – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Projekt obejmuje prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej, dogoterapię oraz organizację wyjazdu do teatru dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Zajęcia psychologiczne będą okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji osób niepełnosprawnych oraz zdefiniowania ich atutów i umiejętności, dzięki którym mogą odnosić sukcesy. Podstawą relacji między podopiecznym i terapeutą będzie dobry kontakt, umiejętność…

Read More

Krok ku lepszej przyszłości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

„Krok ku lepszej przyszłości” – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem zmierzającym do maksymalnego usprawniania osób dotkniętych niepełnosprawnością. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym i społecznym przy współudziale osób niepełnosprawnych. Celem rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest poprawa lub utrzymanie na zadowalającym…

Read More

Świat bodźców i zmysłów -­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Świat bodźców i zmysłów” ­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Oferowane w ramach projektu wsparcie ma na celu rozwój ruchowy oraz intelektualny naszych podopiecznych. CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. CELE SZCZEGÓŁOWE: rozszerzenie oferty usług terapeutycznych i pomocy dla podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług terapeutycznych…

Read More

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim Projekt skierowany jest do grupy niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Celem ogólnym projektu jest wzrost samodzielności oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia terapeutycznego. Sposobem realizacji wyznaczonych celów będzie prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz indywidualnej rehabilitacji…

Read More