Trzeci wpis

Stowarzyszenie „Promyk” to takie miejsce, w którym dzieci i młodzież doświadczone chorobą, mogą korzystać z procesu rehabilitacji leczniczej i społecznej, gdzie codziennie zespół wykwalifikowanych osób podejmuje starania, by pomóc swoim podopiecznym przezwyciężać ograniczenia wywołane chorobą, a przyjaźni dzieciom specjaliści, angażują się w pracę z każdą potrzebującą ich pomocy osobą. Stowarzyszenie to takie miejsce, w którym toczy się walka o sprawność, samodzielność i radość życia każdego podopiecznego. Walka, w którą zaangażowani są zarówno terapeuci, jak i rodzice…

Read More

Drugi wpis

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi działalność od ponad 20 lat, obejmując rehabilitacją zdrowotną i społeczną oraz wsparciem terapeutycznym niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu całego powiatu oświęcimskiego. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, który założyło i prowadzi stowarzyszenie. Obecnie podopiecznymi stowarzyszenia jest 76 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Nasze stowarzyszenie jest znaczącym ośrodkiem terapeutycznym wśród organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Jako jedyne w powiecie oświęcimskim udziela tak szerokiego…

Read More

Pierwszy wpis

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi działalność od ponad 20 lat, obejmując rehabilitacją zdrowotną i społeczną oraz wsparciem terapeutycznym niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu całego powiatu oświęcimskiego. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, który założyło i prowadzi stowarzyszenie. Obecnie podopiecznymi stowarzyszenia jest 76 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Nasze stowarzyszenie jest znaczącym ośrodkiem terapeutycznym wśród organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Jako jedyne w powiecie oświęcimskim udziela tak szerokiego…

Read More