Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W dniu 30 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „ Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia. Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2019 r.

Read More

Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W dniu 10 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Miastem Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” , które polegać  będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról…

Read More

Nasze zdrowie naszym skarbem – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W dniu 8.04.2019 r została podpisana umowa na realizację zdania publicznego pod tytułem „Nasze zdrowie naszym skarbem – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” pomiędzy Stowarzyszeniem a Powiatem Oświęcimskim. Realizacja projektu polega na prowadzeniu kompleksowych działań terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach realizacji zadania odbywają się zajęcia sportowe oparte na grach zespołowych oraz został zakupiony drobny sprzęt sportowy

Read More

W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą: „ W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych” realizowany w latach 2019 – 2022 r finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  obejmuje wsparciem  72 podopiecznych Stowarzyszenia poprzez: – terapię zajęciową, rehabilitację ruchową (fizjoterapię),  terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię integracji sensorycznej – SI, zajęcia sportowe i na basenie, dogoterapię oraz wyjazdy integracyjne. W ramach projektu zostanie również zakupiony profesjonalny sprzęt…

Read More

Projekt miasto

W ramach projektu realizowane są zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej , terapii logopedycznej i psychologicznej. Projekt obejmuje także działania rewalidacyjne w ramach dogoterapii oraz wycieczkę  i imprezę integracyjną dla naszych podopiecznych.

Read More

Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

Realizacja: od 01.04.2017 do 31.03.2018 „Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” projekt współfinansowany  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Celem projektu jest wzrost samodzielności oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia terapeutycznego.

Read More

Szansa na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych

Realizacja: od 02.01.2017  do 31.12.2017r „Szansa na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych” projekt współfinansowany ze środków Miasta Oświęcim Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego…

Read More