Z nadzieją na lepsze jutro

  W dniu 21 stycznia 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z Miastem Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Z nadzieją na lepsze jutro” , które polegać  będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach projektu realizować będziemy: terapię zajęciową, rehabilitację ruchową (fizjoterapię), terapię logopedyczną, dogoterapię. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą…

Read More

Rehabilitacja doda Ci sił – organizacja rehabilitacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

  W dniu 8 lutego  2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „Rehabilitacja doda Ci sił  – organizacja rehabilitacji  i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) podopiecznych Stowarzyszenia. Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2021 r.

Read More

W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą: „W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych” realizowany w latach 2019 – 2022 r. finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  obejmuje wsparciem  72 podopiecznych Stowarzyszenia poprzez: – terapię zajęciową (kwiecień 2021-marzec 2022), –  rehabilitację ruchową (fizjoterapię) realizowana kwiecień 2021-marzec 2022, –  terapię logopedyczną  (kwiecień 2021-marzec 2022), – terapię psychologiczną (kwiecień 2021-marzec 2022), –  terapię integracji…

Read More

W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą: „W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych” realizowany w latach 2019 – 2022 r finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  obejmuje wsparciem  72 podopiecznych Stowarzyszenia poprzez: – terapię zajęciową (kwiecień 2020-marzec 2021), –  rehabilitację ruchową (fizjoterapię) realizowana: kwiecień 2020-marzec 2021, –  terapię logopedyczną  (kwiecień 2020-marzec 2021), – terapię psychologiczną (kwiecień 2020-marzec 2021) , –  terapię…

Read More

Reklama Dzieciom 2019

  W roku 2020 zakupiliśmy sprzęt do fizjoterapii PhysioGo 701I, który umożliwia rehabilitantom przeprowadzania fizjoterapii za pomocą prądów: niskiej i średniej częstotliwości, prądem magnetycznym, promieniowaniem laserowym poprzez terapię ultradźwiękową i fonoforezę. Jest to pierwszy tego typu sprzęt w naszym Ośrodku zakupiony dzięki 27 edycji akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2019”.

Read More

Przez rehabilitację do samodzielności

W dniu 29.09.2020  r. została podpisana umowa na realizację zdania publicznego pod tytułem „Przez rehabilitację do samodzielności ” pomiędzy Stowarzyszeniem a Powiatem Oświęcimskim. Realizacja projektu polega na prowadzeniu kompleksowych działań terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach realizacji zadania odbywać się będzie rehabilitacja (fizjoterapia). Projekt realizowany był w okresie: 01.10.2020 r. do 15.12.2020 r.   W roku 2020 otrzymaliśmy również dotację…

Read More

Od pasywności do aktywności -organizacja rehabilitacji  i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

  W dniu 18 lutego  2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „Od pasywności do aktywności -organizacja rehabilitacji  i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) podopiecznych Stowarzyszenia. Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2020r. Dodatkowo w grudniu 2020 roku zostało zorganizowane przedsięwzięcie pt. „ Nietypowe Mikołajki” objęte patronatem honorowym Wójta Gminy Oświęcim, które…

Read More

Krok ku lepszej przyszłości

W dniu 14 stycznia 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z Miastem Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Krok ku lepszej przyszłości” , które polegać  będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach projektu realizować będziemy: terapię zajęciową, rehabilitację ruchową (fizjoterapię), terapię logopedyczną, dogoterapię. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu…

Read More

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

W dniu 17.11.2020 r. w Krakowie nastąpiło podpisanie umowy z PFRON-em o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” przeznaczonego na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Read More

Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W dniu 30 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „ Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia. Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2019 r.

Read More