Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim – 120.000 zł. Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia 38 podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania tych osób i ich rodzin poprzez udostępnienie nieodpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz indywidualnych form wsparcia terapeutycznego. Cele szczegółowe to: • udostępnienie nieodpłatnej…

Read More