Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim

Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym naszego stowarzyszenia. W ramach realizacji projektu podopieczni korzystają z indywidualnych form wsparcia, a także uczestniczą w zajęciach grupowych.
Cele szczegółowe projektu:

 • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej
 • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego,
 • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych,
 • niwelowanie deficytów rozwojowych,
 • wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych,
 • przejawianie aktywności w zakresie obowiązków życia codziennego,
 • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji,
 • usprawnienie manualne oraz ruchowe,
 • wypracowanie u podopiecznych umiejętności rozładowania napięcia psychofizycznego w pożądany społecznie sposób,
 • umiejętność nawiązywania interakcji społecznych i współpracy z grupą,
 • integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Sposobem realizacji wyznaczonych celów jest prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz indywidualnej rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, psychologicznej oraz integracyjnych spotkań okolicznościowych.

Posted in Bez kategorii, Projekty and tagged .