Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim

Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym naszego stowarzyszenia. W ramach realizacji projektu podopieczni korzystają z indywidualnych form wsparcia, a także uczestniczą w zajęciach grupowych.
Cele szczegółowe projektu:

 • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej
 • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego,
 • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych,
 • niwelowanie deficytów rozwojowych,
 • wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych,
 • przejawianie aktywności w zakresie obowiązków życia codziennego,
 • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji,
 • usprawnienie manualne oraz ruchowe,
 • wypracowanie u podopiecznych umiejętności rozładowania napięcia psychofizycznego w pożądany społecznie sposób,
 • umiejętność nawiązywania interakcji społecznych i współpracy z grupą,
 • integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Sposobem realizacji wyznaczonych celów jest prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz indywidualnej rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, psychologicznej oraz integracyjnych spotkań okolicznościowych.