Kraina Radości – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Kraina Radości” – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Oferowane w ramach projektu wsparcie ma na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych oraz ich aktywizację społeczną. Zadanie realizowane w ramach projektu jest skierowane do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu oświęcimskiego, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”.
Cele projektu:
1. stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
2. podniesienie kompetencji cyfrowych,
3. integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
4. poszerzenie zakresu oddziaływań na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. niwelowanie deficytów rozwojowych.