Krok ku lepszej przyszłości

W dniu 14 stycznia 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z Miastem Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Krok ku lepszej przyszłości” , które polegać  będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach projektu realizować będziemy: terapię zajęciową, rehabilitację ruchową (fizjoterapię), terapię logopedyczną, dogoterapię. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego usamodzielniania się. Termin realizacji do 31 grudnia 2021 r. W związku z sytuacja epidemiczną część zajęć może być  realizowana w formie zdalnej.