Nasze zdrowie naszym skarbem – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W dniu 8.04.2019 r została podpisana umowa na realizację zdania publicznego pod tytułem „Nasze zdrowie naszym skarbem – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” pomiędzy Stowarzyszeniem a Powiatem Oświęcimskim. Realizacja projektu polega na prowadzeniu kompleksowych działań terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach realizacji zadania odbywają się zajęcia sportowe oparte na grach zespołowych oraz został zakupiony drobny sprzęt sportowy