Od pasywności do aktywności -organizacja rehabilitacji  i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

W dniu 18 lutego  2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „Od pasywności do aktywności -organizacja rehabilitacji  i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) podopiecznych Stowarzyszenia. Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2020r.

Dodatkowo w grudniu 2020 roku zostało zorganizowane przedsięwzięcie pt. „ Nietypowe Mikołajki” objęte patronatem honorowym Wójta Gminy Oświęcim, które pozwoliły nam na zakup drobnych upominków świątecznych dla podopiecznych Stowarzyszenia „Promyk”.