Pierwszy wpis

promyk-_dsc0089
Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi działalność od ponad 20 lat, obejmując rehabilitacją zdrowotną i społeczną oraz wsparciem terapeutycznym niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu całego powiatu oświęcimskiego. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, który założyło i prowadzi stowarzyszenie.

Obecnie podopiecznymi stowarzyszenia jest 76 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Nasze stowarzyszenie jest znaczącym ośrodkiem terapeutycznym wśród organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Jako jedyne w powiecie oświęcimskim udziela tak szerokiego wsparcia oraz inicjuje i realizuje różne formy opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym. Realizując działania, mamy na względzie zapis Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który uznał w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, że:

„osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.

Podopieczni naszego Stowarzyszenia to osoby między 4 a 38 rokiem życia, u których zdiagnozowano niepełnosprawność umysłową lub ruchową. Osoby te cierpią na: zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, umiarkowanym lub lekkim, opóźnienia psychoruchowe, niedosłuch, zespół wad wrodzonych, epilepsję, wodogłowie, nadpobudliwość ruchową, skoliozę, autyzm, zaburzenia neurorozwojowe, zespół Marfana, czy zespół Aspergera. Niektórzy z podopiecznych zakończyli już edukację i nie pracują zawodowo właśnie ze względu na swoją niepełnosprawność. Dzięki naszej placówce osoby niepełnosprawne nie spędzają całego wolnego czasu w domu, a korzystając z proponowanych przez stowarzyszenie form wsparcia, włączają się i uczestniczą w życiu społecznym.