Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W dniu 10 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Miastem Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” , które polegać  będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego usamodzielniania się. Termin realizacji do 31 grudnia 2019r.