PROJEKTY


Zadania realizowane w roku 2018

Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna
projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – termin do dnia 31.03.2018r

Czytaj więcej >>

Samodzielność jest dla nas- terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim – termin do 31.12.2018r

Czytaj więcej >>

Krok do samodzielności – rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych
termin realizacji do 31.12.2018r. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Oświęcim i obejmuje wsparcie w zakresie fizjoterapii, zajęć z logopedą…

Czytaj więcej >>

Projekt miasto
W ramach projektu realizowane są zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej , terapii logopedycznej i psychologicznej. Projekt obejmuje także działania rewalidacyjne…

Czytaj więcej >>


Zadania realizowane w roku 2017

Skok w samodzielność- rehabilitacja zdrowotna i społeczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
Realizacja: od 02.01.2017 do 31.12.2017   „Skok w samodzielność- rehabilitacja zdrowotna i społeczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”- projekt realizowany przy…

Czytaj więcej >>

Kraina Radości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych
Realizacja: od 02.01.2017 do 31.07.2017 „Kraina Radości - terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany ze środków…

Czytaj więcej >>

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
Realizacja: 02.01.2017 do 31.12.2017r „Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych” projekt współfinansowany ze środków Gminy Oświęcim   Projekt obejmuje wsparcie terapeutyczne oraz…

Czytaj więcej >>

Szansa na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych
Realizacja: od 02.01.2017  do 31.12.2017r „Szansa na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych” projekt współfinansowany ze środków Miasta…

Czytaj więcej >>

Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna
Realizacja: od 01.04.2017 do 31.03.2018 „Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” projekt współfinansowany  przez Państwowy Fundusz…

Czytaj więcej >>


Zadania realizowane w roku 2016

Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna
„Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” - projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych II…

Czytaj więcej >>

Strefa Aktywnej Radości – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
„Strefa Aktywnej Radości” – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim Projekt realizowany jest w sposób…

Czytaj więcej >>

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych
Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze Realizacja zadania polega na prowadzeniu w Ośrodku Stowarzyszenia systematycznej rehabilitacji…

Czytaj więcej >>

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim Projekt skierowany jest do grupy niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie…

Czytaj więcej >>

W drodze do samodzielności – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
„W drodze do samodzielności” - wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w…

Czytaj więcej >>


Zadania realizowane w roku 2015

Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna
„Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” - projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Celem…

Czytaj więcej >>

Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
„Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” - projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim Projekt realizowany jest w…

Czytaj więcej >>

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim Projekt skierowany jest do grupy 18 niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na…

Czytaj więcej >>

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych
Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze Realizacja zadania polega na prowadzeniu w Ośrodku Stowarzyszenia systematycznej rehabilitacji…

Czytaj więcej >>

Kraina Radości – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
„Kraina Radości” - wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Oferowane…

Czytaj więcej >>

Krok ku lepszej przyszłości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych
„Krok ku lepszej przyszłości” – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe…

Czytaj więcej >>


Zadania realizowane w roku 2014

Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
„Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” - projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim - 120.000 zł. Celem ogólnym projektu jest…

Czytaj więcej >>

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim -10.500 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu jest skierowane do…

Czytaj więcej >>

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych
Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze - 2.000 zł. Cele projektu: - zapewnienie indywidualnych form wsparcia…

Czytaj więcej >>

Droga do samodzielności – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna
„Droga do samodzielności” – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna - projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 119.830…

Czytaj więcej >>

Strefa Radości – wieloaspektowe wspieranie dzieci niepełnosprawnych
„Strefa Radości – wieloaspektowe wspieranie dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (od 01.11.2013 do 31.04.2014)…

Czytaj więcej >>

Promyk szczęścia – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych
„Promyk szczęścia – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych” - projekt współfinansowany w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” –…

Czytaj więcej >>

Świat bodźców i zmysłów -­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
„Świat bodźców i zmysłów” ­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w…

Czytaj więcej >>