Promyk szczęścia – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

„Promyk szczęścia – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” – 15.000 zł (od 01.08.2014 do 31.12.2014) – 15.000 zł.

Projekt przewiduje przeprowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która wymaga stałej, rytmicznej rehabilitacji ze względu na posiadane schorzenia i deficyty rozwojowe.
Najważniejsze cele terapii zajęciowej to:
– rozszerzenie kręgu zainteresowań oraz rozwijanie różnych pasji podopiecznych,
– stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania,
– nabycie umiejętności plastyczno-malarskich,
– rozwijanie u podopiecznych poczucia społecznej użyteczności,
– neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności,
– stworzenie u chorego poczucia własnej wartości,
– wzbogacenie jego życia emocjonalnego,
– zdobycie umiejętności wyrażania uczuć i emocji oraz empatii,
– zwiększenie umiejętności adaptacji w różnych sytuacjach społecznych,
– nabycie umiejętności nawiązywania interakcji społecznych i współpracy z grupą,
– nabycie samodzielności w wykonywaniu czynności z zakresu prac porządkowych i higieny osobistej,
– wypracowanie systematyczności i obowiązkowości,
– zaktywizowanie chorych nie posiadających zajęcia,
– przestawienie toru myślenia chorego i zwrócenie uwagi na sprawy nie związane z chorobą,
Celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie i utrzymanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej podopiecznych, jak również mobilizacji do samodzielności i komfortu w życiu codziennym. Ze względu na stan fizyczny i psychiczny stosuje się odpowiednie metody usprawniające. Dla każdego podopiecznego przygotowywany jest indywidualny program rehabilitacyjny uwzględniający jego stan zdrowia i możliwości ruchowe, ma też za zadanie aktywizować podopiecznych do współpracy w prowadzonych ćwiczeniach indywidualnych i grupowych.