Przez rehabilitację do samodzielności

W dniu 29.09.2020  r. została podpisana umowa na realizację zdania publicznego pod tytułem „Przez rehabilitację do samodzielności ” pomiędzy Stowarzyszeniem a Powiatem Oświęcimskim. Realizacja projektu polega na prowadzeniu kompleksowych działań terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach realizacji zadania odbywać się będzie rehabilitacja (fizjoterapia). Projekt realizowany był w okresie: 01.10.2020 r. do 15.12.2020 r.

 

W roku 2020 otrzymaliśmy również dotację na remont podłóg w pomieszczeniach rehabilitacyjnych, w których realizowane jest zadanie pod tytułem „Przez rehabilitację do samodzielności”  umożliwiające prowadzenie zajęć w reżimie sanitarnym. Była to nieoceniona pomoc dla naszego Ośrodka, która w trudnym okresie epidemicznym pozwalała nam na choć cząstkowe działanie.