Rehabilitacja doda Ci sił – organizacja rehabilitacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

W dniu 8 lutego  2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „Rehabilitacja doda Ci sił  – organizacja rehabilitacji  i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) podopiecznych Stowarzyszenia.

Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2021 r.