Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze

Realizacja zadania polega na prowadzeniu w Ośrodku Stowarzyszenia systematycznej rehabilitacji ruchowej dla 2 niepełnosprawnych dzieci, zamieszkujących Gminę Brzeszcze, będących podopiecznymi Stowarzyszenia. Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 10 miesięcy. Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia 2 podopiecznych naszego Stowarzyszenia pochodzących z Gminy Brzeszcze oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania tych osób i ich rodziny poprzez udostępnienie nieodpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej rehabilitacji ruchowej. Zapewnienie indywidualnego wsparcia terapeutycznego prowadzi do zwiększenia samodzielności, niweluje deficyty rozwojowe, mając na celu rozwój i usprawnienie ruchowe.