Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze

Realizacja zadania polega na prowadzeniu w Ośrodku Stowarzyszenia systematycznej rehabilitacji ruchowej dla 2 niepełnosprawnych dzieci, zamieszkujących Gminę Brzeszcze, będących podopiecznymi Stowarzyszenia. Celem projektu jest poprawa stanu ich zdrowia oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania. Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 10 miesięcy. Zapewnienie indywidualnego  wsparcia terapeutycznego ma na celu rozwój i usprawnienie ruchowe. Całokształt działań rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu pomoże zmniejszyć deficyty rozwojowe niepełnosprawnych dzieci, przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania zarówno dzieci, jak i ich rodzin oraz wpłynie na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.