Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze – 2.000 zł.

Cele projektu:
– zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego,
– zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
– niwelowanie deficytów rozwojowych,
– wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych,
– usprawnienie ruchowe,
– integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Projekt obejmuje prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla niepełnosprawnych dzieci będących podopiecznymi stowarzyszenia, które wymagają stałej, rytmicznej rehabilitacji ruchowej ze względu na posiadane schorzenia. Priorytetowym celem naszego stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju, leczeniu, rehabilitacji, jak również pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin. Nasze stowarzyszenie wychodząc naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych osób i założonym zadaniom obejmuje kompleksową rehabilitacją swoich niepełnosprawnych podopiecznych.
W ramach realizacji projektu nasi podopieczni korzystają w Stowarzyszeniu z bezpłatnej rehabilitacji ruchowej. Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia podopiecznego.