Samodzielność jest dla nas- terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim – termin do 31.12.2018r