Strefa Aktywnej Radości – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Strefa Aktywnej Radości” – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim

Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym naszego stowarzyszenia. Projekt obejmuje prowadzenie kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowanie specjalistycznego wsparcia dla niepełnosprawnych podopiecznych i rehabilitacji społecznej, zmierzającej do zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego usamodzielniania się.

Cele szczegółowe projektu:

 • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej,
 • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego,
 • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych,
 • niwelowanie deficytów rozwojowych,
 • wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych,
 • przezwyciężenie własnych ograniczeń,
 • przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych,
 • wzrost aktywności w zakresie obowiązków życia codziennego,
 • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji,
 • usprawnienie manualne oraz ruchowe,
 • wypracowanie u podopiecznych umiejętności rozładowania napięcia psychofizycznego w pożądany społecznie sposób,
 • nabycie umiejętności nawiązywania interakcji społecznych i współpracy z grupą,
 • integracja