Świat bodźców i zmysłów -­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Świat bodźców i zmysłów” ­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Oferowane w ramach projektu wsparcie ma na celu rozwój ruchowy oraz intelektualny naszych podopiecznych.

CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. rozszerzenie oferty usług terapeutycznych i pomocy dla podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”
  2. ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług terapeutycznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, a tym samym zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu,
  3. poszerzenie zakresu oddziaływań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. usprawnienie ruchowe oraz niwelowanie deficytów rozwojowych.