Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – termin do dnia 31.03.2018r