Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

Realizacja: od 01.04.2017 do 31.03.2018

„Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” projekt współfinansowany  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem projektu jest wzrost samodzielności oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia terapeutycznego.