Szansa na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych

Realizacja: od 02.01.2017  do 31.12.2017r

Szansa na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych” projekt współfinansowany ze środków Miasta Oświęcim

Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego usamodzielniania się.