Świat bodźców i zmysłów -­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Świat bodźców i zmysłów” ­ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Oferowane w ramach projektu wsparcie ma na celu rozwój ruchowy oraz intelektualny naszych podopiecznych. CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. CELE SZCZEGÓŁOWE: rozszerzenie oferty usług terapeutycznych i pomocy dla podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług terapeutycznych…

Read More

Promyk szczęścia – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

„Promyk szczęścia – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” – 15.000 zł (od 01.08.2014 do 31.12.2014) – 15.000 zł. Projekt przewiduje przeprowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która wymaga stałej, rytmicznej rehabilitacji ze względu na posiadane schorzenia i deficyty rozwojowe. Najważniejsze cele terapii zajęciowej to: – rozszerzenie kręgu zainteresowań oraz rozwijanie różnych pasji podopiecznych, –…

Read More

Strefa Radości – wieloaspektowe wspieranie dzieci niepełnosprawnych

„Strefa Radości – wieloaspektowe wspieranie dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (od 01.11.2013 do 31.04.2014) – 30.000 zł. Celem ogólnym projektu jest wieloaspektowe wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. W ramach realizowanego projektu podopieczni stowarzyszenia mogli korzystać z indywidualnych form wsparcia terapeutycznego obejmującego rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną oraz psychologiczną. Dla beneficjentów projektu zorganizowano imprezy okolicznościowe: Zabawę Andrzejkową…

Read More

Droga do samodzielności – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

„Droga do samodzielności” – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 119.830 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „Droga do samodzielności – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” jest skierowane do grupy 52 niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu oświęcimskiego będących podopiecznymi Stowarzyszenia, u których zdiagnozowano niepełnosprawność umysłową lub ruchową. W projekcie uwzględniono osoby z różnym stopniem upośledzenia umysłowego oraz posiadających dysfunkcje dotyczące wielu sfer. Projekt…

Read More

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze – 2.000 zł. Cele projektu: – zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego, – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, – niwelowanie deficytów rozwojowych, – wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych, – usprawnienie ruchowe, – integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt obejmuje prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla niepełnosprawnych dzieci będących podopiecznymi stowarzyszenia, które wymagają stałej, rytmicznej rehabilitacji ruchowej…

Read More

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim -10.500 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu jest skierowane do grupy 18 niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Beneficjenci projektu objęci są kompleksowym wsparciem terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Kompleksowość jako istotny element udzielanych świadczeń – rehabilitacji i terapii – daje możliwość uzyskania przez beneficjentów zadania niezbędnej pomocy terapeutycznej w jednym…

Read More

Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Nasze lepsze jutro – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim – 120.000 zł. Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia 38 podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania tych osób i ich rodzin poprzez udostępnienie nieodpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz indywidualnych form wsparcia terapeutycznego. Cele szczegółowe to: • udostępnienie nieodpłatnej…

Read More