Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

Realizacja: od 01.04.2017 do 31.03.2018 „Szansa na lepsze jutro – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” projekt współfinansowany  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Celem projektu jest wzrost samodzielności oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia terapeutycznego.

Read More

Szansa na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych

Realizacja: od 02.01.2017  do 31.12.2017r „Szansa na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych” projekt współfinansowany ze środków Miasta Oświęcim Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego…

Read More

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Realizacja: 02.01.2017 do 31.12.2017r „Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych” projekt współfinansowany ze środków Gminy Oświęcim   Projekt obejmuje wsparcie terapeutyczne oraz społeczne dla dzieci i osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.  W wyniku podjętych przez stowarzyszenie działań projektowych Beneficjenci zadania otrzymają niezbędną i profesjonalną pomoc rehabilitacyjną oraz indywidualne formy wsparcia terapeutycznego. Rezultatem projektu będzie wzrost samodzielności i aktywności społecznej oraz poprawa jakości życia niepełnosprawnych dzieci i funkcjonowania w środowisku społecznym.

Read More

Kraina Radości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Realizacja: od 02.01.2017 do 31.07.2017 „Kraina Radości – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany ze środków Telewizji Polskiej S.A. Projekt przewiduje prowadzenie terapii zajęciowej i indywidualnej rehabilitacji ruchowej dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu oświęcimskiego, będących podopiecznymi naszego stowarzyszenia przez okres 7 miesięcy

Read More

Skok w samodzielność- rehabilitacja zdrowotna i społeczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Realizacja: od 02.01.2017 do 31.12.2017   „Skok w samodzielność- rehabilitacja zdrowotna i społeczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”– projekt realizowany przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i przewiduje prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej, organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Read More