Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W dniu 30 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „ Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia. Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2019 r.

Read More

Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W dniu 10 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Miastem Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Pod hasłem nadziei i uśmiechu – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” , które polegać  będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról…

Read More

Nasze zdrowie naszym skarbem – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W dniu 8.04.2019 r została podpisana umowa na realizację zdania publicznego pod tytułem „Nasze zdrowie naszym skarbem – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” pomiędzy Stowarzyszeniem a Powiatem Oświęcimskim. Realizacja projektu polega na prowadzeniu kompleksowych działań terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach realizacji zadania odbywają się zajęcia sportowe oparte na grach zespołowych oraz został zakupiony drobny sprzęt sportowy

Read More

W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą: „ W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych” realizowany w latach 2019 – 2022 r finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  obejmuje wsparciem  72 podopiecznych Stowarzyszenia poprzez: – terapię zajęciową, rehabilitację ruchową (fizjoterapię),  terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię integracji sensorycznej – SI, zajęcia sportowe i na basenie, dogoterapię oraz wyjazdy integracyjne. W ramach projektu zostanie również zakupiony profesjonalny sprzęt…

Read More