W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą: „W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych” realizowany w latach 2019 – 2022 r. finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  obejmuje wsparciem  72 podopiecznych Stowarzyszenia poprzez:

– terapię zajęciową (kwiecień 2021-marzec 2022),

–  rehabilitację ruchową (fizjoterapię) realizowana kwiecień 2021-marzec 2022,

–  terapię logopedyczną  (kwiecień 2021-marzec 2022),

– terapię psychologiczną (kwiecień 2021-marzec 2022),

–  terapię integracji sensorycznej – SI (kwiecień 2021-marzec 2022),

– zajęcia sportowe i na basenie (kwiecień 2021-marzec 2022),

– dogoterapię (kwiecień 2021-marzec 2022),

– wyjazdy integracyjne ( w okresie wiosennym i letnim).

Wszystkie formy wsparcia są realizowane w formie ciągłej od kwietnia do marca następnego roku.  W ramach projektu zostanie również zakupione drobne wyposażenie sal rehabilitacyjnych  oraz pomoce dydaktyczne dla terapeutów zajęciowych.

Rekrutacja do projektu odbywa się w pierwszym kwartale danego roku. Rekrutowani są podopieczni Stowarzyszenia spełniający wymagania projektowe na podstawie aktualnej opinii o niepełnosprawności a także na podstawie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych (deklaracji udziału w projekcie oraz oświadczeń dotyczących wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Rehabilitacja i terapia prowadzona w naszej placówce ma na celu poprawę stanu zdrowia, jakości życia oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  niepełnosprawnych podopiecznych, a w najcięższych przypadkach zapobiec jego regresowi. Z powodu pandemii część zajęć jest prowadzona w formie zdalnej.