W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą: „ W dążeniu do lepszego życia – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych” realizowany w latach 2019 – 2022 r finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  obejmuje wsparciem  72 podopiecznych Stowarzyszenia poprzez: – terapię zajęciową, rehabilitację ruchową (fizjoterapię),  terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię integracji sensorycznej – SI, zajęcia sportowe i na basenie, dogoterapię oraz wyjazdy integracyjne. W ramach projektu zostanie również zakupiony profesjonalny sprzęt  do prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Rehabilitacja i terapia prowadzona w naszej placówce ma na celu poprawę stanu zdrowia, jakości życia oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  niepełnosprawnych podopiecznych, a w najcięższych przypadkach zapobiec jego regresowi.