W drodze do samodzielności – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„W drodze do samodzielności” – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Projekt obejmuje prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej, dogoterapię oraz organizację wyjazdu do teatru dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Zajęcia psychologiczne będą okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji osób niepełnosprawnych oraz zdefiniowania ich atutów i umiejętności, dzięki którym mogą odnosić sukcesy. Podstawą relacji między podopiecznym i terapeutą będzie dobry kontakt, umiejętność odczytywania jego niewerbalnych komunikatów oraz poszukiwanie możliwych powiązań między zachowaniem dziecka a przeżywanymi przez niego emocjami.

Dogoterapia prowadzona będzie obok innych form wsparcia terapeutycznego jako metoda wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, zarówno intelektualnie, jak i ruchowo, stanowiąc uzupełnienie do podejmowanych działań. Główny nacisk w programie zajęć dogoterapeutycznych kładziony będzie na aktywizację naturalnych możliwości i predyspozycji każdego dziecka. Podczas zajęć wykonywanych będzie wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które maja służyć podstawowemu celowi dogoterapii i wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego.

Wyjazd do teatru będzie dla uczestników wspaniałym przeżyciem oraz okazją do bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Wyjazd ma również na celu integrację oraz wzrost świadomości społecznej na temat niepełnosprawności.