Z nadzieją na lepsze jutro

 

W dniu 21 stycznia 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z Miastem Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Z nadzieją na lepsze jutro” , które polegać  będzie na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób będących podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. W ramach projektu realizować będziemy: terapię zajęciową, rehabilitację ruchową (fizjoterapię), terapię logopedyczną, dogoterapię. Projekt ma również na celu rehabilitację społeczną, zmierzającą do wzrostu kompetencji społecznych, zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego usamodzielniania się. Termin realizacji do 31 grudnia 2020 r. W związku z sytuacja epidemiczną część zajęć była realizowana w formie zdalnej, ponadto nastąpiło przesunięcie niewykorzystanych  środków na materiały do pracy zdalnej, paczki świąteczne, oraz środki ochrony osobistej dla pracowników i podopiecznych).