Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W dniu 30 stycznia 2019 r nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Oświęcim na realizację zadania publicznego  pod tytułem: „ Z uśmiechem po zdrowie- prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu będzie prowadzona między innymi rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia. Termin realizacji zadania do: 31 grudnia 2019 r.