Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze Realizacja zadania polega na prowadzeniu w Ośrodku Stowarzyszenia systematycznej rehabilitacji ruchowej dla 2 niepełnosprawnych dzieci, zamieszkujących Gminę Brzeszcze, będących podopiecznymi Stowarzyszenia. Celem projektu jest poprawa stanu ich zdrowia oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania. Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 10 miesięcy. Zapewnienie indywidualnego  wsparcia terapeutycznego ma na celu rozwój i usprawnienie ruchowe. Całokształt działań rehabilitacyjnych…

Read More

Strefa Aktywnej Radości – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Strefa Aktywnej Radości” – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym naszego stowarzyszenia. Projekt obejmuje prowadzenie kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowanie specjalistycznego wsparcia dla niepełnosprawnych podopiecznych i rehabilitacji społecznej, zmierzającej do zwiększenia samooceny i prawidłowego pełnienia ról społecznych, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, a w efekcie maksymalnego usamodzielniania się….

Read More

Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

„Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych II okres finansowania 01.04.2016 r. – 31.03.2017 r. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej pomocy rewalidacyjnej umożliwiającej przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych. Realizacja zadania polega na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych,…

Read More

Kraina Radości – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Kraina Radości” – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – projekt współfinansowany przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Oferowane w ramach projektu wsparcie ma na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych oraz ich aktywizację społeczną. Zadanie realizowane w ramach projektu jest skierowane do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu oświęcimskiego, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Cele projektu: 1. stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, 2. podniesienie kompetencji cyfrowych,…

Read More

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Brzeszcze Realizacja zadania polega na prowadzeniu w Ośrodku Stowarzyszenia systematycznej rehabilitacji ruchowej dla 2 niepełnosprawnych dzieci, zamieszkujących Gminę Brzeszcze, będących podopiecznymi Stowarzyszenia. Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 10 miesięcy. Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia 2 podopiecznych naszego Stowarzyszenia pochodzących z Gminy Brzeszcze oraz wzrost samodzielności i jakości funkcjonowania tych osób i ich rodziny poprzez…

Read More

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – projekt współfinansowany przez Gminę Oświęcim Projekt skierowany jest do grupy 18 niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, będących podopiecznymi Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Beneficjenci projektu objęci są kompleksowym wsparciem terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Kompleksowość jako istotny element udzielanych świadczeń – rehabilitacji i terapii – daje możliwość uzyskania przez beneficjentów zadania niezbędnej pomocy terapeutycznej w jednym miejscu. Pozwala też na intensyfikację działań…

Read More

Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

„Klucz do lepszego życia – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Miasto Oświęcim Projekt realizowany jest w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym naszego stowarzyszenia. W ramach realizacji projektu podopieczni korzystają z indywidualnych form wsparcia, a także uczestniczą w zajęciach grupowych. Cele szczegółowe projektu: udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego, stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych, niwelowanie deficytów rozwojowych, wszechstronny…

Read More

Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna

„Droga do samodzielności II – kompleksowa rehabilitacja zdrowotna i społeczna” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz pobudzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (beneficjentów ostatecznych) poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej pomocy rewalidacyjnej umożliwiającej przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych. Realizacja zadania polega na prowadzeniu kompleksowych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz organizowaniu specjalistycznego wsparcia dla niepełnosprawnych podopiecznych, a także…

Read More

Promyk szczęścia – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

„Promyk szczęścia – terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” – 15.000 zł (od 01.08.2014 do 31.12.2014) – 15.000 zł. Projekt przewiduje przeprowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która wymaga stałej, rytmicznej rehabilitacji ze względu na posiadane schorzenia i deficyty rozwojowe. Najważniejsze cele terapii zajęciowej to: – rozszerzenie kręgu zainteresowań oraz rozwijanie różnych pasji podopiecznych, –…

Read More

Strefa Radości – wieloaspektowe wspieranie dzieci niepełnosprawnych

„Strefa Radości – wieloaspektowe wspieranie dzieci niepełnosprawnych” – projekt współfinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (od 01.11.2013 do 31.04.2014) – 30.000 zł. Celem ogólnym projektu jest wieloaspektowe wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. W ramach realizowanego projektu podopieczni stowarzyszenia mogli korzystać z indywidualnych form wsparcia terapeutycznego obejmującego rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną oraz psychologiczną. Dla beneficjentów projektu zorganizowano imprezy okolicznościowe: Zabawę Andrzejkową…

Read More